STICHTING ‘VRIENDEN VAN PSYTREC’

Wereldwijd bekend

De GGZ-instelling PSYTREC werd in 2015 is opgericht en biedt een intensieve behandeling voor PTSS die inmiddels wereldwijd bekendheid geniet.

Kort en bewezen krachtig

Nooit eerder kon zo veel vermindering van PTSS klachten worden bereikt binnen een periode van slechts twee weken. Om dat te ‘bewijzen’ heeft PSYTREC uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Onderzoek blijft nodig

Behalve de intensieve behandelsessies en het Activerend Sport- en Bewegingsprogramma heeft PSYTREC het wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de behandelingen op de kaart gezet. Ondanks deze successen blijft onderzoek nodig.

Verbeteren behandeling

Onderzoek richt zich op het voortdurend verbeteren van de behandeling. Voor élke patiënt.

Waarom is de stichting Vrienden van PSYTREC nodig?

Wetenschappelijk onderzoek staat onder grote druk. De overheid en zorgverzekeraars stellen weinig financiële middelen ter beschikking en dit zal in de toekomst ook zo blijven. Bovendien bestaan er op het gebied van psychotrauma in Nederland geen patiëntenverenigingen of grote fondsen, zoals bijvoorbeeld voor onderzoek naar kanker, of hart- en vaatziekten, die veel geld beschikbaar stellen voor onderzoek naar de behandeling van complexe PTSS. En dat terwijl onderzoek zo belangrijk is om de hulp aan slachtoffers van langdurig seksueel geweld, rampen, oorlogsgeweld en traumatische gebeurtenissen tijdens het werk van politie, militairen en hulpdiensten, te verbeteren en hun leven terug op te rit te brengen. Deze beperking van financiële middelen betekent dat PSYTREC voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek naar trauma en PTSS in toenemende mate is aangewezen op private middelen.

Dit is de reden dat de wetenschappelijk activiteiten van PSYTREC sinds 2019 voor een groot deel worden bekostigd uit ‘Stichting Vrienden van PSYTREC’.

Wetenschappelijke leiding

Het wetenschappelijk onderzoek van PSYTREC staat onder leiding van prof. dr. Agnes van Minnen (Radboud Universiteit) en prof. dr. Ad de Jongh (Universiteit van Amsterdam, Worcester en Queen’s University in Belfast). Beiden zijn zeer ervaren en bevlogen onderzoekers én bovendien clinici die nog steeds met hun voeten in de klei staan. Zij zijn als geen ander in staat om wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan de klinische praktijk, waardoor de resultaten van het onderzoek direct toepasbaar zijn in de behandelkliniek.

Er zijn verschillende redenen om Stichting Vrienden van PSYTREC te steunen

  • Omdat u onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen van de psychische gevolgen van traumatisering, met name PTSS, belangrijk vindt. Voor uzelf en voor volgende generaties.
  • Omdat PSYTREC geen overheidsgeld of geld van ziektekostenverzekeraars ontvangt voor klinisch onderzoek.
  • Omdat u tevreden bent met de behandeling en de zorg die u bij PSYTREC ontvangt of heeft ontvangen.

Allemaal goede redenen voor een donatie. PSYTREC gebruikt uw gift voor onderzoek naar trauma en PTSS en de verbetering en ontwikkeling van behandelmethoden op dit terrein. U kunt PSYTREC als donateur eenmalig of periodiek steunen door het invullen van dit formulier. Met uw gift kan PSYTREC ook in de toekomst werken aan vernieuwing en verbetering van traumazorg. Als u donateur wordt, krijgt u  – als u dat wenst – elke wetenschappelijke publicatie vanuit PSYTREC toegezonden, net als een jaarlijks overzicht van alle onderzoeksresultaten.

Stichting Vrienden van PSYTREC heeft een aanvraag gedaan voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar wordt voor de inkomstenbelasting. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.belastingdienst.nl. Op www.schenkservice.nl vindt u ook uitgebreide informatie over schenken in het algemeen.

Er zijn meerdere manieren om te schenken. Lees hier meer.