PSYTREC vervult een voortrekkersrol voor innovatie in de traumazorg en behandeling van PTSS in Nederland. ‘STICHTING VRIENDEN VAN PSYTREC’ is opgericht om dit initiatief te ondersteunen en verder te stimuleren.

Er zijn verschillende redenen om Stichting Vrienden van PSYTREC te steunen

  • Omdat u onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen van de psychische gevolgen van traumatisering, met name PTSS, belangrijk vindt. Voor uzelf en voor volgende generaties.
  • Omdat PSYTREC geen overheidsgeld of geld van ziektekostenverzekeraars ontvangt voor klinisch onderzoek.
  • Omdat u tevreden bent met de behandeling en de zorg die u bij PSYTREC ontvangt of hebt ontvangen.

Allemaal goede redenen voor een donatie. PSYTREC gebruikt uw gift voor onderzoek naar trauma en PTSS en de verbetering en ontwikkeling van behandelmethoden op dit terrein. U kunt PSYTREC als donateur eenmalig of periodiek steunen door het invullen van dit formulier. Met uw gift kan PSYTREC ook in de toekomst werken aan vernieuwing en verbetering van traumazorg. Als u donateur wordt, krijgt u – als u dat wenst- elke wetenschappelijke publicatie vanuit PSYTREC toegezonden, net als een jaarlijks overzicht van alle onderzoeksresultaten.

Stichting Vrienden van PSYTREC heeft een aanvraag gedaan voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar wordt voor de inkomstenbelasting. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.belastingdienst.nl. Op www.schenkservice.nl vindt u ook uitgebreide informatie over schenken in het algemeen.

Hoe kan ik helpen: Snel en simpel met IDEAL

Totaal: € -

Doneren / machtiging

Gebruik het onderstaande formulier om u als donateur aan te melden.

Eenmalige gift

U kunt een eenmalige schenking doen door uw bijdrage over te schrijven op bankrekeningnummer NL19 RABO 0347 1912 31 t.n.v. Stichting Vrienden van PSYTREC.  Vul hiervoor onderstaand formulier in. Hierop kunt u aangeven of u doneert via een machtiging of dat u een factuur wilt ontvangen.

Opname in uw testament

Wanneer u ‘Stichting Vrienden van PSYTREC’ op wilt nemen in uw testament, kunt u dat bij uw notaris vastleggen in de vorm van een legaat. Een legaat wordt vooral gebruikt om iets na te laten aan personen of instellingen, die niet directe erfgenamen zijn. Laat dan in uw testament vermelden dat u Stichting Vrienden van PSYTREC, gevestigd te Bilthoven, kantoorhoudend te, Professor Bronkhorstlaan 2, 3723 MB te Bilthoven benoemt tot legataris.

Meer weten over het wetenschappelijk onderzoek van PSYTREC
Bekijk de statutaire doelstelling van Stichting Vrienden van PSYTREC.