Contact

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting Vrienden van PSYTREC
P/a PSYTREC
Professor Bronkhorstlaan 2
3723 MB  Bilthoven
info@vriendenvanpsytrec.nl

Bankrekeningnummer NL19 RABO 0347 1912 31 t.n.v. Stichting Vrienden van PSYTREC.